TELİF HAKLARI ve YASAL BİLDİRİMLER

Copyright © Info


Dikkat! www.ozsahiner.com sitesini kullanmak aşağıdaki tüm şartları kabul etmeniz anlamına gelmektedir.

  Gizlilik Bildirimi

  Elektronik posta adresiniz, tarafımıza ilettiğiniz e-postalarınız, fiziki adresleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız, istekleriniz, talepleriniz, sitemizde bahsi geçen eser talepleriniz ve kişisel / firma bilgileriniz yalnızca ilgili eser sahipleri ile paylaşılacaktır. Sitede bahsi geçen eser sahipleri dışında yukarıda bahsi geçen bilgileriniz hiç bir şekilde başka kurum, kuruluş ya da şahıslara dağıtılmaz. Müşteri bilgileriniz sadece bünyemizde müşteri profili oluşturmak ve e-posta ile basın bülteni, kampanya duyurusu göndermek için kullanılır, sitede adı geçen eser sahiplerinden başka üçüncü şahıslara verilmez.

  Kişisel bilgilerinize sadece siz ulaşabilir ve onları yalnızca siz değiştirebilirsiniz, üçüncü şahısların erişimlerine izin verilmemektedir.

  Yasal Uyarı

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunları gereği ozsahiner.com’da yayınlanan tüm yazı ve eserlerin yayınlanma, basım, dağıtım ve diğer tüm hakları eserin sahibine aittir ve saklıdır. Eser sahibinin sahsen verdiği izin ile ozsahiner.com’da yayınlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, esinlenilemez, taklit edilemez, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Yalnızca kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

  ozsahiner.com’da yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, eser, öykü, hikâye, sanat eseri, düşünce, şiir, edebiyat eseri, sanat eseri, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, ilgili eser sahibine/markalara aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu siteden alınan hiçbir bilgi, edebiyat/sanat eseri ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum yada kuruluşlarca dökümanlarında yayınlanamaz.

  www.ozsahiner.com'daki bilgilerde, ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. ozsahiner.com için bağlayıcı değildir. ozsahiner.com'da yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

  www.ozsahiner.com’da ulaşabileceğiniz internet sitesleri hakkında hiçbir garanti ve/veya görüş sunulmamaktadır. Bu internet siteleri sadece kolaylık olması amacıyla belirtilmiştir ve burada belirtilmeleri kurumumuzun bu internet sitesindeki içeriği ya da bunların kullanımını önerdiği ya da bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmez. Buna ek olarak, kullanım için seçtiğiniz her şeyin virüs, solucan ve diğer zararlı nitelikteki öğeler içermemesini sağlamak için gerekli önlemleri almak size bağlıdır.

  Gönderilecek herhangi bir bilgi, öneri, fikir ya da diğer iletilerin gizli olmadığı ve herhangi bir kimsenin mülkiyetinde olmadığı kabul edilecektir. Herhangi bir bilgi ya da malzeme göndererek kurumumuza bu malzeme ve bilgileri kullanma, üretme, sergileme, gerçekleştirme, değiştirme, aktarma ve dağıtma hakkını kısıtlamasız ve geri alınamaz bir şekilde vermiş oluyorsunuz ve kurumumuzun herhangi bir amaçla bize göndereceğiniz fikirleri, kavramları, bilgileri, eserleri ve teknikleri kullanmakta serbest olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

  Siteye giriş yapan kullanıcımız, işbu “Yasal Uyarı”yı okuyup aynen kabul etmiştir.

  Logo Kullanımı ve Harici Sitelerden Resim Kullanımı

  www.ozsahiner.com internet sitesinde kullanılan tüm logolar, ilgili şirketlerin tescilli markalarıdır ve kendilerine aittir. Yalnızca haber ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmıştır.

  www.ozsahiner.com internet sitesinde kullanılan harici tüm resimlerin sorumlulukları ve telif hakları, ilgili sitelerin kendilerine aittir ve yalnızca haber ve bilgilendirme amaçlı olarak link vermek/almak suretiyle kullanılmıştır.


  Attention! Using the www.ozsahiner.com site means that you accept all the terms below.
  Privacy Statement

  Your e-mail address, your e-mails, physical addresses, thoughts, opinions, opinions, comments, requests, requests, work requests mentioned on our site and personal / company information will only be shared with the respective authors. Except for the owners of the works mentioned on the site, your above-mentioned information will not be distributed to other institutions, organizations or individuals in any way. Your customer information is only used to create a customer profile within our organization and to send press releases and campaign announcements by e-mail, and it is not given to third parties other than the owners of the works mentioned on the site..

  Only you can access your personal information and only you can change them, third parties are not allowed to access it.

  Legal warning

  In accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works, the publication, printing, distribution and all other rights of all articles and works published on ozsahiner.com belong to the owner of the work and are reserved. It was published on ozsahiner.com with the personal permission of the owner of the work. It may not be copied, inspired, imitated, partially or fully reproduced without permission. Quotations can only be made provided that the source is indicated.

  All kinds of sound, image, information and document containing texts, works, stories, stories, works of art, thoughts, poems, literary works, works of art, trademarks and all kinds of intellectual property rights published on ozsahiner.com It belongs to brands, is used only by the owners and with the permission of the owners and is covered by copyright. These cannot be copied, modified, rented, lent, transmitted or published without permission in any way. No information, literature / art work and document obtained from this site can be sold or distributed for any profit. It cannot be published in documents by other institutions or organizations.

  There may be inaccuracies, typographical errors or update errors in the information on www.ozsahiner.com, the price and technical information of the products. It is not binding for ozsahiner.com. Information on ozsahiner.com is subject to change at any time without prior notice.

  No guarantee and / or opinion is provided about the websites you can access at www.ozsahiner.com. These websites are stated for convenience only and their mention here does not mean that our institution recommends the content of this website or its use or accepts any responsibility for them. In addition, it is up to you to take the necessary precautions to ensure that everything you choose for use is free of viruses, worms, and other harmful elements.

  Any information, suggestions, ideas or other messages to be sent will be deemed to be non-confidential and not the property of anyone. By sending any information or material, you give our institution the right to use, produce, display, realize, change, transfer and distribute these materials and information in an unrestricted and irrevocable manner, and the ideas, concepts, information, works and techniques that you send us for any purpose. You agree that you are free to use.

  Our user, who entered the site, read and accepted this "Legal Notice".

  Use of Logo and Image Usage from External Sites

  All logos used on the www.ozsahiner.com website are registered trademarks of the respective companies and belong to them. It is used for news and informational purposes only.

  The responsibilities and copyrights of all external images used on the www.ozsahiner.com website belong to the relevant sites themselves and have been used by giving / receiving links for news and information purposes only.


 Geri